Ropažu novada administratīvajā teritorijā šobrīd spēkā esošās atkritumu apsaimniekošanas zonas un tajās spēkā esošie līgumi ar atkritumu apsaimniekotājiem:

  • A zona, Stopiņu pagasta administratīvā teritorija - atkritumu apsaimniekotājs SIA “Clean R”, reģ.Nr. 40003682818, līgums par atkritumu apsaimnniekošanu spēkā līdz 2025.gada 31.jūlijam;
  • B zona, Ropažu pagasta administratīvā teritorija - atkritumu apsaimniekotājs SIA “Vilkme” reģ. Nr. 40103073411, līgums par atkritumu apsaimniekošanu ir spēkā līdz 2022.gada 31.decembrim;
  • C zona, Garkalnes pagasta administratīvā teritorija - atkritumu apsaimniekotājs SIA “Garkalnes komunālserviss”, reģ. Nr. 40003708356, līgums par atkritumu apsaimniekošanu ir spēkā līdz 2023.gada 30.jūlijam;
  • D zona, Vangažu pilsētas administratīvā teritorija - atkritumu apsaimniekotājs SIA “Clean R”, reģ.Nr. 40003682818, līgums spēkā līdz 2025.gada 30.jūnijam.