Pašvaldība

 Zonu skaits

Zonas tvērums

Apsaimniekotājs

Līguma termiņš

Ropažu novads

3

Ropažu un Garkalnes pagasti

SIA “CleanR”

31.07.2025.

Stopiņu pagasts

SIA “CleanR”

31.07.2025.

Vangažu pilsēta

SIA “CleanR”

30.06.2025.