Pēters Brūveris (1957 – 2011). Dzejnieka un atdzejotāja dzimtās mājas; piemiņas plāksne; tradicionālās talkas; Dzejas dienu norises vieta Stopiņu novadā. Mājas "Kalēji" celtas līdz 1940. gadam, apzinātas Ulbrokas bibliotēkas projekta "Senās mājvietas Stopiņu novadā" ietvaros.

Adrese: “Kalēji”, Līči, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
Lat: 56.9462 Lon: 24.3490

Kalēji