Pēters Brūveris (1957 – 2011). Dzejnieka un atdzejotāja dzimtās mājas; piemiņas plāksne; tradicionālās talkas; Dzejas dienu norises vieta Stopiņu novadā. Mājas "Kalēji" celtas līdz 1940. gadam, apzinātas Ulbrokas bibliotēkas projekta "Senās mājvietas Stopiņu novadā" ietvaros.

Adrese: “Kalēji”, Līči, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
GPS 56.94620 24.34901

Kalēji