Notiek ceturtdienās plkst.15:00:

  • 12.10.2023.
  • 26.10.2023.
  • 09.11.2023.

Komitejas priekšsēdētāja: Vita Paulāne
Komitejas priekšsēdētājas vietnieks: Ainārs Vaičulens

Vita Paulāne, Ainārs Vaičulens, Guntis Kampe, Iveta Vīksne, Daiga Brigmane, Lelde Sturme, Atis Senkāns, Jānis Romāns, Haralds Burkovskis, Ludmila Vorobjova, Jevgēnijs Sergejevs, Renāte Gremze, Irēna Krote, Guntars Kniksts, Signe Grūbe, Pēteris Salenieks, Gundars Krievs, Rita Riekstiņa-Dolģe.

Finanšu komiteja, sekretāre I.Apsīte, tālr. +371 25463308.