Īpašumā un tiesiskā valdījumā esošo zemju saraksts Ropažu novada pagastos (Garkalnes, Stopiņu un Ropažu pagastos), ko Ropažu novada pašvaldība 2024. gadā piedāvā  medību tiesību nomai.

Garkalnes pagasta īpašumā un tiesiskā valdījumā esošo zemju saraksts 

N.p.k.

Nekustamā īpašuma kadastra Nr.

Īpašuma nosaukums

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Kopplatība, ha

Lauks. izmant. zeme, ha

Mežs, ha

 1.  

80840060324

Bez adreses

80600120084

2.474

 

 

 1.  

80840060324

Lielās Juglas upe

80600120989

1.8

 

 

 1.  

80840060324

Lielās Juglas upe

80600110540

8.22

 

 

 1.  

80600110251

Lielās Juglas upe

80600120180

9.25

 

 

 1.  

80600110251

Lielās Juglas upe

80600110037

0.37

 

 

 1.  

80960010425

 LielāsJuglas upe 

80600121205

0.38

 

 

 1.  

80840060307

MazāsJuglas upe

80600120937

8.5

 

 

 1.  

80840060307

MazāsJuglas upe 

80600120980

1.8

 

 

 1.  

80840060307

Fjordi/Krūmāji

80600120136

4.74

 

 

 1.  

80840060307

Fjordi/Krūmāji

80600120205

4.016

 

 

 1.  

80840060324

Kaiceles pļavas

80600120935

0.85

 

 

 1.  

80840060324

Kaiceles pļavas

80600120358

4.08

 

 

 1.  

80600100522

Dabas liegums Garkalnes meži

80600100582

26.37

 

 

 1.  

80600040655

Ceļmalas 2

80600040984

15.96

 

 

 1.  

80600040655

Blāzmas

80600040723

23.0

 

 

 1.  

80600040655

Ataudzes

80600040493

5.7

 

 

 1.  

80840030032

Tumšupe ar krasta joslu

80600100385

16.3

 

 

 1.  

80600100524

Liepaines

80600100529

2.67

 

 

 1.  

80600100524

Kurmīši

80600100557

1.00

 

 

 1.  

80840030032

Tumšupe ar krasta joslu

80600100462

0.84

 

 

Ropažu pagasta īpašumā un tiesiskā valdījumā esošo zemju saraksts

N.p.k.

Nekustamā īpašuma kadastra Nr.

Īpašuma nosaukums

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Kopplatība, ha

Lauks. izmant. zeme, ha

Mežs, ha

 1.  

80840080329

Lielās Juglas upe

80840080278

28,74

 

 

 1.  

80840080329

Bez adreses

80840080650

5,61

 

 

 1.  

80840060324

Lielās Juglas upe

80840020101

15,35

 

 

Stopiņu pagasta īpašumā un tiesiskā valdījumā esošo zemju saraksts

N.p.k.

Nekustamā īpašuma kadastra Nr.

Īpašuma nosaukums

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Kopplatība, ha

Lauks. izmant. zeme, ha

Mežs, ha

 1.  

80960010432

Attīrīšanas stacija Līčos

80960010128

2,7228

2,2504

 

 1.  

80960010432

Līču polderi

80960010989

23,418

20,0461

 

 1.  

80960010432

Līču polderi

80960010464

19,0815

15,2411

0,73

 1.  

80960010432

Līču polderi

80960010560

3,32

2,95

 

 1.  

80960010432

Pašvaldības mežs Līčos

80960010386

1,33

 

1,19

 1.  

80960010432

Pašvaldības mežs Līčos

80960010387

5,04

 

4,82

 1.  

80960010427

Dupuri

80960010448

1,97

 

0,99

 1.  

80960010432

Purvaiņi

80960010521

18,14

 

 

 1.  

80960010432

Polderu iela 48

80960010364

2,43

 

 

 1.  

80960010869

Sarmas

80960010683

1,14

1

 

 1.  

80960030529

Ēriki

80960020151

8,07

4,55

2,1

 1.  

80960020336

Jaunbērziņi

80960020435

2,6635

2,5739

 

 1.  

80960030529

Jaundruviņas

80960020817

3,8

 

 

 1.  

80960030530

Rozes

80960030135

10,5

1,6

8,2

 1.  

80960030530

Lielrozes

80960030560

11,13

0,28

10,67

 1.  

80960030530

Majorīšu mežs

80960030561

1,6045

 

1,5879

 1.  

80960030530

Acones mežs

80960030564

7,17

0,5

6

 1.  

80960030530

Acones mežs

80960030562

3,391

 

3,3342

 1.  

80960030530

Acones mežs

80960030563

2,1

 

2,05

 1.  

80960030530

Jaundreimaņi

80960030708

2,9482

 

2,9482

 1.  

80960030530

Jaunegenovas

80960030709

4

4

 

 1.  

80960030415

Jaunozoli

80960040065

1,31

1,2

 

 1.  

80960030415

Tērces

80960040064

2,51

2,06

 

 1.  

80960010432

Laumas  Knālmala

80960010402

3.4636

 

3.3432

 1.  

80960040100

Mežaparmes

80960040175

3.306

 

3.226

 1.  

80960040100

Lejasparmes

80960040176

2.7

1.13

 

 1.  

80960050091

Lejasapsītes

80960050092

8.33

6.22

1.01

 1.  

80960080278

Lejliepu mežs

80960050105

3.9

 

 

 1.  

80960050091

Kalnapsītes

80960050509

5.99

2.59

1.57

 1.  

80310130403

Mežrumbuļi

80960070222

4.0702

 

4.0702

 1.  

80310130403

Alkšņi

80960070232

2.04

0.98

0.91

 1.  

80960080278

Jaunais karjers

80960080282

79.03

1.7

4.27

 1.  

80960080278

Jaunais karjers

80960080436

7.64

0.63

 

 1.  

80960080278

Lielmieliņi

80960080324

6.27

2.71

3.42

 1.  

80960080278

Sauriešu karjers

80960080380

38.89

 

 

 1.  

80960080278

Sauriešu karjers

80960080381

34.43

 

0.87

 1.  

80960050091

Mazās Juglas upe

80960050471

3.06

 

 

 1.  

80840120195

MazāsJuglas upe

80960050472

3.30

 

 

 1.  

80840120195

Pašv.nomas zeme pie Juglas sanat. inter.sk.

80960050523

1.0

 

 

 1.  

80840120195

Pašv.mežs pie Juglas sk.

80960050510

1.4

 

 

 1.  

80960030415

Dzidriņu mežs

80960040979

3.30

 

 

 1.  

80960040101

Jaundzidriņu mežs

80960040131

0.932

 

 

 1.  

80960030530

Koplietošanas zeme

80960031159

2.222

 

 

 1.  

80840060324

MazāsJuglas upe

80960010408

3.24

 

 

 1.  

80840060324

MazāsJuglas upe

80960010559

0.15

 

 

 1.  

80960011046

MazāsJuglas upe

80960010406

1.68

 

 

 1.  

80840120195

MazāsJuglas upe

80960050472

3.3

 

 

 1.  

80960011046

MazāsJuglas upe

80960010832

0.17

 

 

 1.  

80840060307

MazāsJuglas upe

80960010407

1.86

 

 

 1.  

80840060307

MazāsJuglas upe

80960010379

0.1416