Kontaktinformācija:
Mārtiņš Pozņaks,

Sabiedrisko attiecību un komunikācijas nodaļas vadītāja vietnieks
Tālrunis +37128328282, e-pasts tevzemite@ropazi.lv ; martins.poznaks@ropazi.lv 

Iznāk reizi mēnesī, katra mēneša otrajā nedēļā. Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta.

Sakarā ar Krievijas veikto agresiju pret Ukrainu, kas izraisa dažādu preču piegāžu kavēšanos, 2022.gada marta “Tēvzemītes” numura drukai ir izmantots nestandarta papīrs, kuru tipogrāfija varēja aizvietot ar līgumā paredzēto. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.