Interešu izglītības programmas tiek īstenotas arī visās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs.

Ropažu novada pašvaldības Interešu izglītības un neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija notiek katra mēneša pēdējā nedēļā. Saimniecisko darbību veicējiem pieteikumi nākamai sēdei jāiesniedz līdz tekošā mēneša 20. datumam. Licencēšanas komisijā tiek izskatīti tikai tie pieteikumi, kuru iesūtītā dokumentācija atbilst visiem nosacījumiem, kas uzskaitīti noteikumos un vadlīnijās:

Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam, 2023. gadā izstrādāti Ministru kabineta noteikumi Nr. 395 “Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai”,  kas stājās spēkā 2023. gada 19. jūlijā. Tie paredz vienotas prasības neformālās izglītības programmu apraksta sagatavošanai un iesniegšanai, kā arī nosaka šo izglītības programmu īstenotāju atbildību par programmu saturu, īstenošanas kvalitāti. Projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” ietvaros izstrādātās vadlīnijas "Vadlīnijas neformālās izglītības programmu izstrādei” kalpos kā atbalsta rīks NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS ATĻAUJAS SAŅEMŠANAI.

p.s. Pārpublicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz projektu „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” obligāta.