Bibliotēkas
1

2023. gada Bibliotēku nedēļas un Bibliotēku festivāla tēma – “Svinam kopā! LBB 100”. Bibliotēku nedēļa notiks no 2023. gada 17. līdz 23. aprīlim, un tās laikā bibliotēkas ir aicinātas rīkot Latvijas Bibliotekāru biedrībai (LBB) veltītas aktivitātes – sarunas, diskusijas, atmiņu vakarus, konkursus, publikācijas –, kas pievērš uzmanību biedrības nozīmei Latvijas bibliotekāru dzīvē un bibliotēku nozares kopainā.

Vangažu pilsētas bibliotēka šis nedēļas ietvaros aicinās sākumskolas skolēnus uz pirmo tikšanos ar bibliotēku pavasara ekspedīcijā - “ Kur slēpjas bibliotēkas spēks?”.

Tematiski izglītojošās nodarbības laikā skolēniem būs iespēja iepazīt bibliotekāra profesiju, uzzināt tās priekšrocības un iespējas, bibliotēkas darbības principus un noteikumus, aplūkot novadpētniecības izstādi “Pastāvēs, kas pārvērtīsies ….Vangažu pilsētas bibliotēka gadu gaitā” un citas aktivitātes.