Projekti
1
1

Ropažu novada pašvaldība 2023.gadā, laika posmā no aprīļa līdz novembrim, īstenoja projekta Nr. LVIII-069 «Popularizēt Latvijas Zaļos ceļus Rīgas, Vidzemes un Latgales reģionos» («Promote the green tourism routes of Riga, Vidzeme and Latgale regions») aktivitātes. Īstenojot projekta aktivitātes, pašvaldībā tiek veicināta vietējās kultūras un tajā esošos dabas resursa izmantošana ar mērķi attīstīt ilgtspējīgu tūrisma piedāvājumu.

Projekta mērķis ir attīstīt veco dzelzceļu jeb tā sauktos Zaļos ceļus, veidojot tos pieejamus kājāmgājējiem, riteņbraucējiem, ģimenēm un ikvienam novada tūristam.

Pateicoties projektam, Ropažu novada Zaļā ceļa posmā gandrīz 20 km garumā īstenoti infrastruktūras uzlabojumi: uzstādītas vienpadsmit koka barjeras ar mērķi ierobežot motorizēto  autotransporta kustību un atjaunoti vēsturiskie attāluma betona stabiņi, uzliktas plāksnītes ar projekta apzīmējumiem, izgatavota promocijas materiālu līnija projekta popularizēšanai, veikti publicitātes pasākumi – velobrauciens, pieredzes apmaiņas braucieni, sagatavotas publikācijas vietējam laikrakstam, informatīvajam izdevumam, interneta vietnei un sociālajiem tīkliem.

24.oktobrī Cēsu novada Āraišu ezerpilī notika Zaļo ceļu noslēguma konference. Konferencē piedalījās visi projekta partneri – Vidzemes tūrisma asociācija, Ropažu novada pašvaldība, Gulbenes novada pašvaldība, Cēsu novada pašvaldība, Siguldas novada pašvaldība un vadošais partneris Balvu novada pašvaldība. Dalībnieki prezentēja sasniegtos rezultātus un nākotnes redzējumu.

Paldies partneriem par veiksmīgu projekta realizāciju, brīnišķīgu un koleģiālu starpnovadu sadarbību.

Ropažu novada pašvaldība arī turpmāk plāno iedzīvināt novada Zaļo ceļu, pamazām to iedzīvinot ar dažādiem pasākumiem un aktivitātēm visos gada laikos. Uzlabota Zaļo ceļu infrastruktūra dod iespēju arī novada uzņēmējiem veidot jaunus piedāvājumus saviem klientiem.  

Ticam, ka novadnieki un viesi arvien vairāk izmantos Zaļo ceļu infrastruktūru, novērtēs novada bagātības un aicinās ciemoties arī savus draugus.

Zaļā ceļa infrastruktūra tiek uzlabota “Projekta Nr. LVIII-069 «Popularizēt Latvijas Zaļos ceļus Rīgas, Vidzemes un Latgales reģionos»  laikā, pārrobežu sadarbības programmas 2014. -2020. gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekts “Greenways of Latvia” (“Latvijas Zaļie ceļi”) tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Vidzemes Tūrisma asociācija un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.