Izglītība Jauniešiem

Straujiem soļiem tuvojas 2023./2024. mācību gada noslēgums un skaistais izlaidumu laiks. Plašāka informācija izglītības iestāžu komunikācijas kanālos vai pie klašu/grupu skolotājiem. 

Izlaidumi pirmsskolās:

1

Mākslas un mūzikas skolu izlaidumi: 

1

 9. klašu izlaidumi:

1

12. klašu izlaidumi: 

1