1

2023. gada 21. decembrī Ropažu novada pašvaldības domes Finanšu komitejas sēdē tiks izskatīts lēmumprojekts par Garkalnes pagasta sadalīšanu. Finanšu komitejas sēdē uzaicināti piedalīties Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Ādažu novada pašvaldības, Rīgas plānošanas reģiona un pārstāvji no Ropažu novada Iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm.

Balstoties uz publiskajā apspriešanā saņemtajiem viedokļiem, iedzīvotāju aptaujas rezultātiem un Rīgas plānošanas reģiona sagatavotajiem priekšlikumiem, Finanšu komitejā tiks izskatīts Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna gala variants.

Pēc Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna gala varianta izskatīšanas, tas būs jāapstiprina Ropažu novada pašvaldības domes sēdē, kas notiks 27. decembrī, pēc tam plāns tiks nosūtīts Ādažu novada pašvaldībai.

Atgādinām, ka no 30. oktobra līdz 28. novembrim notika Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna projekta publiskā apspriešana un iedzīvotāju aptauja. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemti 16 iesniegumi, iedzīvotāju aptaujā piedalījās 7% no visiem 28691 balsstiesīgajiem Ropažu novada iedzīvotājiem. No Garkalnes pagasta balsstiesīgajiem piedalījās tikai 21% respondentu.

Plašāka informācija par Garkalnes pagasta sadalīšanas plānu pieejama Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28572.

Iedzīvotāju aptaujas rezultāti pieejami: https://www.ropazi.lv/lv/garkalnes-pagasta-sadalisanas-plana-izstrade.