Bibliotēkas Kultūra
Vangažu biblioteka

Šī gada janvāris Vangažu pilsētas bibliotēkā iesākās ar iespēju ikvienam iepazīt Latvijā populāru ilustrāciju mākslinieci krāsainajā fantāziju pasaulē.

Esam ļoti pateicīgi visiem izstādes apmeklētājiem gan lieliem, gan maziem par lielo interesi. Katrs varēja sevi iepriecināt ar mākslinieces ilustrētajiem dažādu pasaku motīviem, kopīgi uzņemt kopbildi ar pasaku varoņiem un sameklēt atbildes gleznu un grāmatu ilustrācijās.

Paldies skolotājām par aktīvu līdzdarbošanos izstādes telpā: lasīja skaļi savu izvēlētu pasaku, salīdzināja varoņus, minēja fantāziju tēlus, krāsoja mandalas un citas aktivitātes.

Prieks, ka izstādē notika arī vizuālās mākslas stunda, kurā bērni ar lielu interesi vēroja, meklēja, skaitīja, pētīja krāsu lietojumu, tēlu emocijas un vēl un vēl… Katrs ieraudzīja savu skaistumu krāsās: vasarai ir gaišas ziedu acis, pļavā iestājies miers, zaķu bērnu draiskulīgais smaids…

Izstādi apmeklēja dažādas izglītības iestādes: Vangažu PII “Jancis” (3.grupa, sk.R.Gabruševa, A.Mika-Larionova), Vangažu vidusskolas pirmsskolas grupas (0.a, 0.b, 0c. klase un sk. T.Meikšāne, N.Jakovļeva, R.Koņkova, L.Brizga) un sākumskolas klases (1.a.,2.a, 3.a klase un sk. L.Nagle, O.Suta, I.Lījvaka).

Priecājamies, ka uz izstādi atbrauc arī mūsu tuvākie kaimiņi no Garkalnes PII “Skudriņas” 6.grupa “Ābolīši” un skolotājas Gita Žukule, Jolanta Falinejeva.

Paldies Agijai Stakai par veikto darbu, padarot bērnu grāmatas “saulainākas” un interesantākas. Daudziem skatītājiem autores darbi radīja vēlmi gremdēties bērnības atmiņās.

Vangažu pilsētas bibliotēka

vangazi.biblioteka [at] ropazi.lv