Izglītība Ukrainas atbalstam
1

Līdz š.g. 5.augustam aicinām iesniegt pieteikumus projektu konkursā, lai saņemtu finansējumu Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai vasaras brīvlaikā.

Pieteikties nometņu īstenošanai var Ropažu novada izglītības, kultūras un sporta iestādes, pašvaldības institūcijas, sabiedriskās organizācijas un juridiskās personas.

Dalībnieki nometnēs var būt 1.-12. klašu skolēni vecumā no 7 līdz 19 gadiem. Ir iespēja organizēt dienas vai diennakts nometnes gan telpās, gan brīvā dabā.

Finansējums nometņu norisei piešķirts no valsts budžeta atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 31.maija rīkojumam Nr.392 “Par apropriācijas pārdali”, kā arī no Ropažu novada pašvaldības budžeta, lai nodrošinātu Ukrainas bērnu un jauniešu latviešu valodas apguvi, Ukrainas bērniem integrējoties ar Latvijas bērniem un jauniešiem, pilnveidojot komunikācijas un saskarsmes prasmes gan latviešu valodas apguves nodarbībās, gan daudzveidīgās kopīgās radošajās norisēs un aktivitātēs, ko piedāvā nometnes programma.

Projekta pieteikuma dokumenti iesniedzami paziņojumā noteiktajā termiņā, nosūtot tos kā elektronisku dokumentu uz e-pasta adresi  novada.dome@ropazi.lv, parakstītus ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Informācija, rakstot ina.melkina@ropazi.lv, tālrunis:26656765.

Konkursa nolikums: 

Konkursa nolikuma pielikumi: