1

Ropažu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus pieteikt dalību atbalsta konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2022”. Konkursa mērķis – uzlabot dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā jomā Ropažu novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi, kā arī veicināt iedzīvotāju līdzdalību apkārtējās vides sakārtošanā.

“Sabiedrība ar dvēseli 2022” projektu konkursa veidā rosināti piedalīties:

  • nereģistrēta iedzīvotāju grupa (vismaz 8 cilvēki);
  • sabiedriska organizācija (biedrība vai nodibinājums);
  • reliģiska organizācija.

Dalībnieku projekti (līdz 1000 EUR) vērsti uz dzīves kvalitātes uzlabošanu Ropažu novadā un to īstenošanas laiks līdz 31.05.2023.

Projekta iesniegšanas termiņš no 2022.gada 19.septembra līdz 2022.gada 17.oktobrim.

Konkursa koordinators un kontaktpersona projektu vadītāja Ilze Kļaviņa,  27757387, e-pasts ilze.klavina@ropazi.lv.

Informācija par konkursa noteikumiem un veidlapas:

2.pielikums. Projekta pieteikums. 

2.pielikums. 2.papildinājums. Projekta budžets.

2.pielikums. 4.papildinājums. Projekta grupas dalībnieku saraksts.

2.pielikums. 5.papildinājums. Apliecinājuma vēstule par līdzfinansējumu. 

5.pielikums. Gala ziņojums. 

5.pielikums. 1.papildinājums. Finansējuma izlietojuma atskaite, gala ziņojumam.. 

6.pielikums. Vizuālā apliecinājuma paraugs. 

8.pielikums. PNA paraugs.