Pašvaldība Vide
INFORMĀCIJA

Sabiedrība ar ierobežot atbildību “Garkalnes ūdens” realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansēto projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā, II kārta”, veica sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanu Garkalnē, Bukultos un Ādažu novada Baltezerā, izbūvējot centralizētos kanalizācijas tīklus.

SIA “Garkalnes ūdens” aicina nekustamo īpašumu īpašniekus pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.

Lai pieslēgtos pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem īpašniekam vai tā pilnvarotajai personai jāsazinās ar Sabiedrības pārstāvi Jāni Veinbergu, zvanot pa telefona numuru 26405891 vai rakstot uz e-pasta adresi: garkalnes.udens@garkalne.lv un mēs paši sazināsimies ar Jums.

Atgādinām, ka no 2017.gada 27.jūnija ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizāciju sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, kas nosaka prasības un pienākumus īpašniekiem, kuru īpašumā ir sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas, kuras nav pievienotas centralizētajai sadzīves kanalizācijas sistēmai”. Ministru kabineta noteikumi paredz, ka decentralizētās kanalizācijas īpašnieki atbild par decentralizētās kanalizācijas ekspluatāciju atbilstoši vides aizsardzības un šo noteikumu prasībām.

Iedzīvotāji, kas neizmanto pilsētas centrālo ūdenssaimniecības sistēmu, pārsvarā ūdeni iegūst no savā īpašumā esošajām spicēm, kas ne vienmēr izbūvētas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un notekūdeņus novada pašizveidotās tvertnēs. Tomēr nereti šīs tvertnes nav hermētiski noslēgtas un daļa notekūdeņu var nonākt gruntī. Ir gadījumi, kad notekūdeņi arī apzināti tiek novadīti kādā grāvī vai gruntī. Šāda ūdenssaimniecības īstenošana nepaliek bez sekām – iedzīvotāji bieži vien neaizdomājas, ka, notekūdeņiem nonākot gruntī, tiek piesārņota vide, paša un kaimiņa dārzs un, ja netālu atrodas dzeramā ūdens spice, ir liela iespēja, ka piesārņojums nonāk arī dzeramajā ūdenī. Pieslēdzoties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, par šīm problēmām nav jāuztraucas, jo notekūdeņi tiek savākti un attīrīti videi draudzīgi.

Pieslēgšanās centralizētajai kanalizācijas sistēmai iedzīvotājiem nodrošina atbildīgu pieeju vides uzturēšanas jautājumiem, kā arī atvieglo ikdienu, ļaujot aizmirst par regulāriem asenizācijas pakalpojumiem.