Aptauja Sabiedrības līdzdalība
Aptauja

Lai noskaidrotu Ropažu novada iedzīvotāju viedokli par apmierinātību ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, veiktajiem darbiem, realizētajiem projektiem, informācijas pieejamību un citus iedzīvotājiem aktuālus jautājumus, sekmētu sadarbību ar pašvaldību un veicinātu iedzīvotāju līdzdalību novada attīstībā, Ropažu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā un aizpildīt aptaujas anketu līdz 2022.gada 28. februārim.

Aptauja ir anonīma, un rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptaujas rezultāti tiks publicēti pašvaldības tīmekļa vietnē www.ropazi.lv , pašvaldības sociālo mediju kontos un informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte”.

Aptauju var aizpildīt šeit: https://ej.uz/Ropazunovadaiedzivotajuaptauja

Izdrukāt aptaujas anketu papīra formātā var:

Papīra formātā anketas var nosūtīt pa pastu uz adresi: Ropažu novada pašvaldība, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130; vai nogādāt pagastu pārvaldēs Ropažos, Garkalnē, Stopiņos, Vangažos un atstāt Klientu pakalpošanas centros, kastītēs “Iesniegumiem”.

Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs! Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un atvēlēto laiku!