Izglītība
1

Ropažu novada pašvaldības Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar SIA “MBR” un RAC "Saurieši" periodā no 01.08. līdz 30.11.2023. realizēja “Valsts valodas apguves A2” līmeni 120 akadēmisko stundu apmērā. Dalība projektā pilnībā tika finansēta no Ropažu novada pašvaldības budžeta, kur kopumā 18 apmācāmie ieguva zināšanas un prasmes latviešu valodas lietošanā. Lai gan gribētāju skaits mācīties valsts valodu bija lielāks, nekā grupā varēja uzņemt,  vairāk kā 15 interesentiem dalība projektā tika atteikta, prioritāri dodot priekšroku iedzīvotājiem, kuriem steidzamības kārtā jākārto valsts valodas A2 līmeņa eksāmens.

Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departaments pateicas par izturību un gribasspēku visiem projektā iesaistītajiem apmācāmajiem, paldies pasniedzējai Anitai Grahoļskai par  kvalitatīvu darbu nodrošinot labus rezultātus A2 līmeņa valsts eksāmenos, paldies projekta realizācijas vietas saimniecei Radošās attīstības centra “Saurieši” vadītājai Aijai Šibajevai par nesavtīgu iesaisti mācību procesā telpu un tehniskā atbalsta nodrošināšanā.

Lai turpinātu iesākto tradīciju, Ropažu novada pašvaldība arī turpmāk piedāvā apgūt nākamā līmeņa B1 valsts valodas apmācības kursu novadā iedzīvotājiem Ropažu novada Stopiņu pagasta Sauriešos RAC "Saurieši" jau sākot ar šī gada 5. decembri. Klātienes nodarbības notiks otrdienās un ceturtdienās no plkst. 18:00-20:55. Pieteikšanās kursiem līdz 4.decembrim pa tālruni 29479166. Apmācības bezmaksas (vietu skaits ierobežots).