Jauniešiem Pašvaldība Uzņēmējdarbība
Aicinām skolēnus pieteikties darbam vasarā

2022. gada 12. maijā ir stājušies spēkā Ropažu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 17/22 “Kārtība, kādā tiek organizēti un finansēti skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumi mācību brīvlaikā“

Šogad skolēniem būs iespēja strādāt pašvaldības iestādēs un uzņēmumos.

SKOLĒNIEM

Lai pieteiktos darbam vasarā pašvaldības iestādēs:

SKOLĒNI līdz 20. maija plkst. 12.00 iesniedz pieteikuma veidlapu, kurā skolēns norādījis vēlamās darba vietas  saskaņā ar ievietoto vakanču sarakstu ar vecāka/aizbildņa apstiprinātu elektronisko parakstu nosūta uz e-pastunovada.dome@ropazi.lv ,  pa pastu, vai iesniedz klientu apkalpošanas centros:

 • Garkalnē  - Brīvības gatve 455, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1024
 • Ropažos   -  Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads LV–2133
 • Stopiņos   - Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
 • Vangažos  - Meža iela 1, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136

PIETEIKUMA ANKETA skolēniem darbam vasarā

IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA
Komisija 25. maijā izvērtē  darba ņēmēju-skolēnu pieteikumu atbilstību normatīvā akta prasībām un nosūta atbalstīto pretendentu sarakstu saskaņošanai darba devējiem–pašvaldības iestādēm. 
Pēc pašvaldības administrācijas potenciālo darba ņēmēju saraksta iesniegšanas NVA, sarakstā atbalstītie skolēni tiks uzaicināt ierasties NVA filiālē saņemt norīkojumu darbā.   

Ierodoties NVA filiālē pēc norīkojuma skolēnam būs nepieciešams uzrādīt:

 • Personu apliecinošu dokumentu (derīgu pasi vai Identifikācijas karti).
 • Ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem ārsta izziņu par medicīnisko apskati (ārsta izziņa iesniedzama darba devējam, uzsākot darba attiecības).
 • Skolēnam ar invaliditāti – ģimenes vai ārstējošā ārsta izziņu, kurā ir norādīts kādus darba pienākumus aizliegts veikt.
   

Lai pieteiktos darbam vasarā uzņēmumos:

SKOLĒNI līdz 27. maija plkst. 12.00 aizpilda pieteikuma veidlapu, kurā skolēns norāda vēlamās darba vietas, saskaņā ar komisijas ievietoto vakanču sarakstu, ar vecāka/aizbildņa apstiprinātu elektronisko parakstu nosūta uz e-pastunovada.dome@ropazi.lv , pa pastu, vai iesniedz klientu apkalpošanas centros:

 • Garkalnē  - Brīvības gatve 455, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1024;
 • Ropažos   -  Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads LV–2133;
 • Stopiņos   - Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130;
 • Vangažos  - Meža iela 1, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136.

PIETEIKUMA ANKETA skolēniem darbam vasarā

IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA
Komisija izvērtē  skolēnu pieteikumu atbilstību normatīvā akta prasībām un  30. maijā nosūta darba devējam pretendentu uz vakancēm sarakstu.

Pašvaldības administrācija Slēdz līgumu ar darba devēju par līdzfinansējuma nodrošināšanu Ropažu novadā deklarētajiem bērniem.

Darba devējs (uzņēmējs) paziņo skolēnam par apstiprināto darba vietu.