Jauniešiem Pašvaldība Uzņēmējdarbība
Aicinām uzņēmējus pieteikt darba vietas skolēniem vasarā

2022. gada 12. maijā ir stājušies spēkā Ropažu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 17/22 “Kārtība, kādā tiek organizēti un finansēti skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumi mācību brīvlaikā“

1. Pašvaldības līdzfinansējums tiek nodrošināts Ropažu novada pašvaldības iestādēm, kuras ir atbalstītas Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) projektā pusaudžiem un jauniešiem no 15 līdz 20 gadu vecumam sekojošā kārtībā. 

2. Pašvaldības līdzfinansējums tiek nodrošināts Ropažu novadā reģistrētiem uzņēmumiem, kuri ir atbalstīti Nodarbinātības valsts aģentūras projektā (NVA), piedāvājot darbu Ropažu novadā deklarētiem pusaudžiem un jauniešiem no 15 līdz 20 gadu vecumam sekojošā kārtībā:

  • Uzņēmēji, kuri noslēguši līgumu ar NVA par dalību skolēnu vasaras  nodarbinātības programmā, ne vēlāk kā līdz š.g. 20.maijam rakstiski  informē Ropažu novada pašvaldību, nosūtot informāciju uz e-pasta adresi: novada.dome@ropazi.lv  par līguma noslēgšanas faktu,  pievienojot ar NVA noslēgto līguma kopiju un piedāvāto  vakanču/vai  aizpildīto darba vietu sarakstu, t.sk. norādot darba ņēmēja- skolēnu  deklarēto dzīves vietas adresi. 
  • Informācija par piedāvātajām vakancēm (ja tās nav aizpildītas) un uzņēmēju norādītie pieteikšanās nosacījumi tiek ievietoti  Pašvaldības tīmekļa vietnē www.ropazi.lv  un Pašvaldības sociālo mediju kontos.
  • Uzņēmēja  noteiktajā kārtībā skolēni veic pieteikšanos vakancei.
  • Pēc Uzņēmēja apstiprinātā Ropažu novadā deklarēto skolēnu-darba ņēmēju saraksta iesniegšanas, Pašvaldība līdz 25.maijam slēdz Līgumu ar Uzņēmēja par līdzfinansējuma nodrošināšanu saskaņā ar saistošo noteikumu Nr. 17/22 prasībām.

3. Pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu Ropažu novadā reģistrētiem uzņēmumiem un iestādēm, kuras nav iesaistījušās vai nav atbalstītas Nodarbinātības valsts aģentūras projektāpiedāvājot darbu Ropažu novadā deklarētiem pusaudžiem no 13 līdz 20 gadu vecumam sekojošā kārtībā:

DARBA DEVĒJIEM PIETEIKŠANĀS - līdz 20. maija plkst. 12.00aizpildot un nosūtot pieteikuma veidlapu elektroniskā formātā, parakstītu ar elektronisko parakstu uz e-pastu: novada.dome@ropazi.lv , vai iesniedzot Ropažu novada pašvaldībā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā.

PIETEIKUMS pašvaldības atbalsta finansējuma piešķiršanai novada uzņēmējiem skolēnu vasaras nodarbinātībai

Komisija izskata Uzņēmēju pieteikumu atbilstību saistošo noteikumu prasībām un 23. maijā pieteikto vakanču sarakstu publicē pašvaldības tīmekļa vietnē www.ropazi.lv un pašvaldības sociālo mediju kontos.