Bibliotēkas
1

Šodien 7. jūlijā radošās aktivitātēs piedalījās bērni bibliotēkas āra lasītavā, pilnveidojot savas zināšanas par skaistākajiem svētkiem Latvijā – Dziesmu un deju svētkiem -  radošā pasākumā “visas savas skaistas dziesmas es satinu kamolā”. Ir jauki apzināties, ka mums ir tik daudz bagātību un vērtību Latvijā. Pasākuma laikā skanēja populāras latviešu tautasdziesmas, kuras bērni varēja dziedāt līdzi: “Bēdu manu lielu bēdu”, “Ziedi, ziedi rudzu vārpa”, “Pie dieviņa gari galdi”, “Div pļaviņas es nopļāvu”, “Upe nesa ozoliņu” u.c.

  • Bērni varēja pārbaudīt savas zināšanas erudītos jautājumos, kā piemēram: Kā sauc deju gājienu Dziesmu un deju svētkos? Kurā gadā notika pirmie latviešu Dziesmu un deju svētki? Kā sauc vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku himnu? Kuru instrumentu visbiežāk izmanto šajos svētkos? u.c.
  • Vizualizēja ar krāsām tautasdziesmu
  • Meklēja Dziesmu svētku attēlā 10 atšķirības
  • Burtu režģī šifrēja 12 senās Latvijas pilsētas
  • Uz asfalta zīmēja tautumeitu/ tautudēlu
  • Iepazina un atkārtoja senās latvju zīmes

Paldies bērniem par kopā darbošanos!

𝓣𝓪𝓼 𝓫𝓲𝓳𝓪 𝓲𝓷𝓽𝓮𝓻𝓮𝓼𝓪𝓷𝓽𝓲, 𝓲𝔃𝓰𝓵ī𝓽𝓸𝓳𝓸š𝓲, 𝓻𝓪𝓭𝓸š𝓲, 𝓽𝓪𝓾𝓽𝓲𝓼𝓴𝓲 𝓾𝓷 𝓴𝓻ā𝓼𝓪𝓲𝓷𝓲!

Vangažu pilsētas bibliotēka

vangazi.biblioteka [at] ropazi.lv