Pašvaldība Sabiedrības līdzdalība
1

 

 

No 30.oktobra līdz 28.novembrim tika organizēta Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna projekta publiskā apspriešana un iedzīvotāju aptauja, kā arī 13. novembrī klātienē notika publiskās apspriešanas sanāksme. Publiskās apspriešanas laikā Ropažu novada pašvaldībā tika saņemts 1 fiziskas personas iesniegums, Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā tika saņemti 15 priekšlikumi, savukārt uz publiskās apspriešanas sanāksmi ieradās vairāk kā 101 dalībnieks.

Aptaujas mērķis bija noskaidrot Ropažu novada iedzīvotāju, tostarp tieši Garkalnes pagasta iedzīvotāju, viedokli par Garkalnes pagasta sadalīšanu un vēlamajiem robežu grozīšanas risinājumiem. Noslēdzoties aptaujai, elektroniskā veidā platformā “Lēmējs”, tika saņemtas 2143 respondentu sniegtās atbildes, no kurām 1899 respondenti atbilda aptaujas nolikuma prasībām, savukārt, klātienē savu viedokli izteica 130 respondenti, no kuriem 120 atbilda noteiktajām prasībām. Kopumā aptaujā piedalījušies 2019 dalībnieki jeb 7,04% no Ropažu novada 28691 balsstiesīgajiem iedzīvotājiem.

Kā liecina aptaujas dati, uz jautājumu “Ja Jūsu norādītā dzīvesvieta vai nekustamais īpašums atrodas Garkalnes pagastā, vai tas jāpievieno Ādažu novadam?” kopumā atbildes snieguši 1920 respondenti. Ar “Jā” atbildēja 1231 jeb 64,11% no visiem aptaujas dalībniekiem, “Nē” atbildēja 583 jeb 30,36% respondenti, savukārt “Nav ne nekustāmā īpašuma, ne deklarētā adrese” atbildēja 88 respondenti, 18 dalībnieki nesniedza nekādu atbildi. No 11345 Garkalnes pagasta iedzīvotājiem, tiesības piedalīties aptaujā bija 7866 iedzīvotājiem. Tā kā savu viedokli ir izteikuši 1665 garkalnieši, tas atbilst 21,17% no visiem Garkalnes pagasta balsstiesīgajiem.

Aptaujā ir noskaidrots Garkalnes pagasta iedzīvotāju viedoklis par sava ciema piederību vienam vai otram novadam. Visaktīvākie bija Baltezera, Mazajam Baltezeram pieguļošās Garkalnes pagasta Baltezera ciema daļas un Bukultu iedzīvotāji, kuri arī visbiežāk savās atbildēs norādījuši, ka vēlas, lai šie ciemi būtu Ādažu novadā.

Publisko apspriešana un iedzīvotāju aptauja tika rīkota, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 28.punktu, kas nosaka, ka Ropažu novada pašvaldība līdz 2023.gada 31.decembrim apstiprina Garkalnes pagasta sadalīšanas plānu un nosūta to Ādažu novada pašvaldībai. Aptaujā varēja piedalīties ikviens Ropažu novada iedzīvotājs, kurš ir sasniedzis 16 gadu vecumu un vismaz 6 mēnešus pirms aptaujas sākuma ir deklarējis savu dzīvesvietu Ropažu novadā, kā arī ikviens Latvijas iedzīvotājs, kuram pieder nekustamais īpašums Ropažu novadā. Iespēju piedalīties aptaujā izmantoja četri 16 gadus veci un astoņi 17 gadus veci Ropažu novada iedzīvotāji, savukārt vecākajai aptaujas dalībniecei balsošanas brīdī bija 93 gadi.

Lēmumprojekts par Garkalnes pagasta sadalīšanas plānu, pirms tā apstiprināšanas domē, šonedēļ, 21.decembrī tiks izskatīts Ropažu novada domes Finanšu komitejā. Komitejas sēdē ir uzaicināti piedalīties pārstāvji no iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm, Ādažu novada pašvaldības, VARAM un Rīgas plānošanas reģiona.

Informācija par Garkalnes pagasta sadalīšanas plāniem pieejama Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28572.

Plašāk par aptaujas rezultātiem varat uzzināt Aptaujas rezultātu protokolā.

 Infografika

Savukārt par Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna izstrādi: https://www.ropazi.lv/lv/garkalnes-pagasta-sadalisanas-plana-izstrade .