Bibliotēkas
1

Ai, zaķīti garausīti,
Kā es tevi sen gaidīju”

Aprīļa mēnesī bibliotēkā aplūkojama tematiskā izstāde bērniem un jauniešiem “Ģarauša Lieldienas”, kas veltīta grāmatu varoņiem – Garaušiem.  Sniegts ieskats par Lieldienām un tradīcijām.