Izglītība Pakalpojumi Pašvaldība
Apstiprināts atbalsts un līdzfinansējums privāto izglītības iestāžu audzēkņiem un aukles pakalpojuma saņēmējiem 2022. gadā

Ropažu novada dome 2022. gada 9. februāra sēdē pieņēmusi vairākus lēmumus, piešķirot atbalstu un apstiprinot līdzfinansējumu Ropažu novadā deklarēto ģimenēm, kuru bērni pirmsskolas un vispārējo izglītību iegūst privātajās izglītības iestādēs, kā arī izmanto privātas aukles pakalpojumu. 

Lēmumi stājas spēkā ar 2022. gada 1. janvāri, ar privātajām izglītības iestādēm un pakalpojuma sniedzējiem tiek slēgts līgums.  

Pašvaldības piešķirtais atbalsts un līdzfinansējums: