Pašvaldība
AKTUALI

2021. gada 29. decembra sēdē deputāti pieņēma lēmumu atlikt siltumenerģijas piegādes apmaksas un kavējuma naudas aprēķināšanu par laika periodu no 2021.gada 1.novembra līdz 2022.gada 30.aprīlim Ropažu novada pašvaldības Garkalnes pagasta Upesciema un Stopiņu pagasta  iedzīvotājiem, kuriem siltumenerģijas piegādi ar dabasgāzi nodrošina Ropažu novada pašvaldības aģentūra “Saimnieks” un pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Garkalnes Komunālserviss”.

Siltumenerģijas pakalpojumu apmaksu var  atlikt ne vairāk kā līdz sešiem mēnešiem, lēmumu par sniegto pakalpojumu apmaksas atlikšanu pieņem apsaimniekotājs pēc klienta rakstiska iesnieguma saņemšanas.

Ar domes lēmuma var iepazīties

.

.