Kultūra
pasakums

Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas istabā, Garkalnē, šī gada pirmais atceres pasākums, kas norisinājās 11. janvārī, tika veltīts rakstnieka un viņa otrās sievas Elizabetes kopdzīves sākuma 100gadei.

Mūža posms, ko Jānis Jaunsudrabiņš pavadīja kopā ar tiem laikiem izglītoto, smalkās manierēs skoloto, bet valdonīgo Elizabeti, bija ļoti sarežģīts – sākot no it kā lielas mīlestības līdz galējam naidam. Tas daļēji atspoguļots viņa romānā „Neskaties saulē”.

Viņu kopdzīve bija kā gruzdošs ugunskurs – kaut cik siltuma dod, lai gan spožās liesmās neiedegas. Tā viņi dzīvo. Uz ārpusi kā cimds ar roku, bet patiesībā – viens ieber putrā sāls sauju, otrs apmaisa. Un tā, līdz viņu laulība tiek šķirta.

Pasākuma norise tika veidota, iesaistot apmeklētājus izziņas procesā. Dalībnieki saņēma aprakstus par dažādiem rakstnieka dzīves posmiem, kuri bija jānolasa skaļi, veidojot kopēju stāstījumu par Jāņa Jaunsudrabiņa un Elizabetes Zīvertes-Ābeles sarežģīto kopdzīvi. Līdz ar to katrs bija gan klausītājs, gan līdzdalībnieks. Un nelielā fotoizstāde sniedza redzes priekšstatu par dažām mums nozīmīgo personību dzīves epizodēm.

Brigita Taučkele
Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas istabas pārzine