Pašvaldība Izglītība
Atgadinajums

Ropažu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 28/21  “Kārtība, kādā Ropažu novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”  nosaka kā   bērnus reģistrē, uzņem  un  atskaita Ropažu   novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un skolu pirmsskolas grupās.

Vēršam vecāku uzmanību uz to, ka:

  • Lai piešķirtu daudzbērnu ģimenes prioritāti jūsu bērnam, vecākam jāaizpilda noteikumu Nr.28/21  4. pielikums par vietas piešķiršanu prioritārā kārtā (Iesniegums vietas piešķiršanai pašvaldības pirmsskolas iestādē prioritārā kārtībā) un jāpievieno prioritāti apliecinošs dokuments -  Goda ģimenes kartes/+ kartes kopija, elektroniski parakstīti dokumenti  jānosūta uz e-pastu:  novada.dome@ropazi.lv, vai jāiesniedz klātienē Klientu apkalpošanas centros.
  • Saistošie noteikumi  neparedz brāļu/māsu prioritāti uz vietu piešķiršanu Ropažu novada pašvaldības   pirmsskolas izglītības iestādēs!