Uzņēmējdarbība Aptauja
Uznemeji

Aicinām piedalīties aptaujā “Ropažu novada uzņēmēju gada balva 2022”, izvirzot nominācijām tos komersantus, kuri 2022.gadā savā jomā bijuši labākie un veiksmīgākie, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Ropažu novadā.
UZŅĒMĒJU GADA BALVAI 2022 var pieteikt uzņēmumus, to filiāles un struktūrvienības, kas saimniecisko darbību veic Ropažu novada teritorijā, kā arī individuālos komersantus, lauksaimnieciskās ražošanas un citu aroddarbību veicējus – fiziskas personas, kas ir reģistrējušas un saimniecisko darbību veic Ropažu novadā. Konkursā nepiedalās uzņēmumi, kuru kapitāldaļu turētājs ir pašvaldība.

UZŅĒMĒJU GADA BALVAS 2022 laureāti tiks noteikti, apkopojot aptaujas rezultātus.

Aptauja notiek no 1. - 28.februārim, anketu var aizpildīt šeit: https://ej.uz/h99w

Aptauja ir anonīma un rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aizpildot anketu, jāieraksta komersanta nosaukums vai vārds, uzvārds, ja saimnieciskās darbības veicējs ir fiziska persona. Katrā nominācijā var ierakstīt 2 fiziskas vai juridiskas personas, kas veic saimniecisko darbību.