Ropažu novada pašvaldība organizē Atbalsta konkursu iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2022”. Konkursa mērķis – uzlabot dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā jomā Ropažu novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi.

“Sabiedrība ar dvēseli 2022” notiek projektu konkursa veidā.

Konkursā var piedalīties:

  • nereģistrēta iedzīvotāju grupa (vismaz 8 cilvēki);
  • sabiedriska organizācija (biedrība vai nodibinājums);
  • reliģiska organizācija.

Dalībnieku projekti (līdz EUR 1000) vērsti uz dzīves kvalitātes uzlabošanu Ropažu novadā, un to īstenošanas laiks līdz 31.10.2022.

Projekta iesniegšanas termiņš līdz 2022. gada 5. augustam.

Informācija par konkursa noteikumiem un veidlapas pieejami pašvaldības tīmekļvietnē www.ropazi.lv sadaļā “Projekti”.

Konkursa koordinators un kontaktpersona projektu vadītāja Ilze Kļaviņa, tālr. 27757387, e-pasts ilze.klavina@ropazi.lv.