Izglītība
No 1.janvāra bezmaksas ēdināšana visiem izglītības iestāžu audzēkņiem Ropažu novadā

2021.gada 10.novembra Ropažu novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu Nr.388, kas paredz bezmaksas ēdināšanu visiem Ropažu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem, no pirmsskolas vecuma līdz 12.klasei, sākot ar 2022.gada 1.janvāri.

Vecākiem nekāds iesniegums nav jāiesniedz.

Lēmums tika pieņemts atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 10. decembra noteikumiem Nr.614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai”. Šobrīd visās Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādēs (pirmsskolas, pamatskolas un vispārējās izglītības iestādēs) kopā ir 4781 audzēkņi. Pieņemot ka audzēkņi izglītības iestādes apmeklē 100% apmērā visa mācību gada laikā, lai segtu ēdināšanas izdevumus 2022.gadā ir nepieciešami 993 083 EUR no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Ar Ropažu novada domes sēdes lēmumu pilnā apjomā var iepazīties

ŠEIT.