Aktualitāte
atkritumu apsaimniekošana

Ar 2023. gada 1. jūliju visā Ropažu novada teritorijā atkritumu apsaimniekošana ir SIA CleanR pārziņā, līdz ar to ikvienai mājsaimniecībai, māju apsaimniekotāju biedrībai un jebkuram īpašumam, kur tiek radīti atkritumi, ir nepieciešams noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu un izvešanu.

Paldies tiem novada iedzīvotājiem, kas to jau ir veikuši. Pārējiem aicinām nekavēties un noslēgt līgumu, izmantojot piedāvātās neklātienes vai klātienes iespējas. Līgumu iespējams noslēgt:

  • Zvanot uz tālruni +371 67111001;
  • Autorizējoties ar internetbanku portālā manai.videi.lv;
  • Aizpildot pieteikuma anketu mājas lapā www.cleanr.lv;
  • Klātienē, iepriekš piesakoties kādā no CleanR klientu apkalpošanas centriem: Rīgā, Vietalvas ielā 5 vai Mellužu ielā 17, vai Jūrmalā, Fabrikas ielā 11.

Līgumi ir jānoslēdz ikvienam īpašumam, kur tiek radīti atkritumi, tai skaitā, namu apsaimniekotāju biedrībām.

Informējam, ka līdz 2023. gada 31. decembrim pakāpeniski tiks likvidēti publiski pieejamie atkritumu šķirošanas laukumi Garkalnes pagastā.

Iedzīvotājiem ir iespējams bez maksas pieteikt attiecīgos šķirojamos konteinerus izvietošanā savā īpašumā, kā arī pēc vajadzības pieteikt to izvešanu.

Atkritumu apsaimniekošana novadā notiek saistībā ar Ropažu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem - https://likumi.lv/ta/id/333763-par-sadzives-atkritumu-apsaimniekosanu-ropazu-novada, kā arī Atkritumu apsaimniekošanas likumu - https://likumi.lv/ta/id/221378-atkritumu-apsaimniekosanas-likums