projekti

Ropažu novada pašvaldība, kopš 2022. gada un arī turpmāk, reizi gadā rīko projektu konkursu, piešķirot noteikta apjoma finansējumu katra projekta īstenošanai, to nosakot nolikumā.

Balsošana notiek no 27. februāra līdz 12. martam, šeit: https://ej.uz/f6dg.

Pirms balsošanas aicinām iepazīsties ar plašāku informāciju par katru no projektiem: https://www.ropazi.lv/lv/sabiedribas-lidzdalibas-budzetam-pieteiktie-projekti-2023

Saskaņā ar projektu vērtēšanas komisijas lēmumu, katram projektam pievienota informācija par balsojumu Ropažu novada iedzīvotāju un uzņēmēju konsultatīvajās padomēs.

Lai veicinātu pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstības jautājumu izlemšanā, Pašvaldību likums paredz līdzdalības budžetu, kas tiek izlietots sabiedrības ierosinātiem teritorijas attīstības projektiem, kurus īsteno pašvaldība.

Vangažu pilsētas teritorijā projekti netika iesniegti, tāpēc Vangažu pilsētas iedzīvotāju konsultatīvā padome projektus nevērtēja.

Ropažu pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome vērtēja tikai Ropažu pagastā pieteiktos projektus.