Pakalpojumi Izglītība
1

Aicinām dzīvokļu īpašniekus piedalīties bezmaksas seminārā par māju apsaimniekošanas jomas regulējumu un to nodrošināšanu 2024. gada 11. maijā Zaķumuižas kultūras namā, Parka iela 6, Zaķumuižā, Ropažu pagastā, Ropažu novadā.

Seminārs tapis ar Ropažu novada pašvaldības finansiālu atbalstu.

Semināra lektori:          

  • PhD Iveta Amoliņa ( praktizējošs, kvalificēts namu pārvaldnieks)
  • M.iur., M.oec. Aivars Birulis(ar juridisko kvalifikāciju)

Semināra programma:

Laiks

Seminārs

10:00 – 11:00

 

 

 

11:00 – 12:00

1. Nekustamo īpašumu pārvaldīšanas formas, pārvaldīšanas tiesību nodošana pārvaldniekam un dzīvojamo māju privatizācijas procesa pabeigšana (mājas pārņemšana pārvaldīšanā; biedrības dibināšana; lēmumu pieņemšana; līgumu slēgšana; pārvaldīšanas pakalpojuma uzsākšana u.c.).

 

Konsultācija par namu pārvaldīšanas praktiskajiem jautājumiem.

12:15 – 13:15

 

 

13:15 – 14:15

2. Daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas uzdevumu nodrošināšana (obligātās un citas darbības, pārvaldnieka kompetence, atbildība u.c.);

 

Konsultācija par namu pārvaldīšanas praktiskajiem jautājumiem.

14:30 – 15:30

 

 

15:30 – 16:30

3. Dzīvokļu īpašnieku tiesības un pienākumi, kopīpašnieku tiesības un pienākumi un kopības kompetence (lēmumu pieņemšana, pilnvarotās personas, atbildība u.c.).

 

Konsultācija par namu pārvaldīšanas praktiskajiem jautājumiem.