Projektu jaunumi Uzņēmējdarbība
Projekts
leader_logo

Biedrība "Stopiņu Salaspils Partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2022. gada 11. februāra līdz 11. martam. 8. kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 214 161.31  EUR.

Projektu iesniegumi tiks pieņemti sekojošās rīcībās:

konkurs_leader

Projektu īstenošanas termiņš:

1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana projekta īstenošanas termiņš divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzētā attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas pārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

3. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegšana:

Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login  

Ar biedrības "Stopiņu Salaspils partnerība" sabiedrības virzīto vietējās attīstības stratēģiju 2015-2020. gada plānošanas periodam un projektu vērtēšanas kritērijiem var iepazīties biedrības "Stopiņu Salaspils partnerība" mājaslapā www.stopini-salaspils.lv  un Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese:
Biedrība "Stopiņu Salaspils Partnerība"
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130

Kontaktinformācija:
Agnese Bērziņa, tālruņa nr. 29361190, e-pasts: agnese.projekti@gmail.com