Ceļi Darbi Projekti
1

Ropažu novada pašvaldība pagājušā gada nogalē ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanu, kas paredz apvienotā veloceļa un gājēju ceļa projektēšanu un izbūvi Stopiņu pagastā.

Projekta mērķis ir saskaņā ar investīciju projekta mērķi: vienotas, nepārtrauktas maģistrālās veloceļu infrastruktūras izveide Rīgas metropoles areāla daļā – Ropažu novadā – lai nodrošinātu "zaļās" mobilitātes pieejamību starp apdzīvotām vietām Ropažu novadā un radītu priekšnosacījumus arī Ropažu novada apkaimju savienojumu attīstībai, dot pienesumu vides un dzīves kvalitātes uzlabošanā reģiona iedzīvotājiem. Lai sasniegtu mērķi, plānots izbūvēt apvienotu gājēju un velosipēdu ceļu divos posmos, kopumā izbūvējot 11,6 km garu apvienoto gājēju un velosipēdu ceļu:

  • no autoceļu P4 (Rīga-Ērgļi) un P5 (Ulbroka-Ogre) krustojuma Ulbrokas ciemā līdz apvedceļam A4 Ūlupju ciemā, Stopiņu pagastā 6,3 km garumā,
  • no autoceļu P4 (Rīga-Ērgļi) un P5 (Ulbroka-Ogre) krustojuma Ulbrokas ciemā līdz dzelzceļam pie Burtnieku ielas krustojuma Sauriešu ciemā, Stopiņu pagastā 5,3 km garumā.
     

Projekts tiek īstenots saskaņā ar Ropažu novada attīstības programmu 2022-2028 un tās rīcības plānu, kurā:

  • noteikta vidēja termiņa prioritāte VP3 “Daudzveidu mobilitāte (vai bezizmešu mobilitāte)”, kas veicinās ilgtermiņa prioritātes “Attīstīts transporta tīklojums un ilgtspējīga mobilitāte” sasniegšanu attiecībā uz mobilitātes iespēju uzlabošanu. Prioritāte vērsta uz integrētu sabiedrisko transportu, mobilitātes punktu attīstību, mikromobilitātes (gājēju, velo) infrastruktūras attīstību un jauniem viedās mobilitātes risinājumiem;
  • nonteikts rīcības virziens “Palielināt velosipēdu un citu mikromobilitātes rīku lietošanu ikdienā”;
  • noteikts uzdevums “Veicināt nacionālas un reģionālas nozīmes veloinfrastruktūras izbūvi Ropažu novadā”..

Projektu plānots īstenot līdz 2026.gada maijam. 

Kopējais projekta budžets ir 3 989 000 eiro. Lielāko daļu veido Atveseļošanās fonda finansējums – 3 296 748 eiro, bet pašvaldības finansējums ir 692 252 eiro. 

Projekts “Apvienota gājēju ceļa un veloceļa izbūve gar P4 (Ulbroka - apvedceļš A4) un P5 (Ulbroka - Saurieši)”  tiek īstenots ar Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna komponentes Nr. 1 “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” reformu un investīciju virziena 1.1. “Emisiju samazināšana transporta sektorā” reformas 1.1.1.r. “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” investīciju 1.1.1.3.i. “Pilnveidota veloceļu infrastruktūra”.

NAP