Vakances
1

Ropažu novada pašvaldības
Būvvalde
(reģ.Nr. 40900037956)
aicina darbā
BŪVINSPEKTORU
(profesijas kods 2422 54)

Darba veikšanas vieta: Institūta iela 1, Ulbroka, Ropažu novads.

Galvenie amata pienākumi:

 • kontrolēt Būvniecības likuma prasību ievērošanu amata kompetences robežās;
 • pārbaudīt būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 • organizēt būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā;
 • pārbaudīt būvdarbu veikšanas atbilstību būvprojektam un normatīvo aktu prasībām;
 • konstatējot patvaļīgu būvniecību, vai atkāpes no būvprojekta, vai citus normatīvajos aktos noteiktos pārkāpumus, apturēt būvdarbus, sagatavot atbilstošu atzinumu, uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu;
 • kontrolēt ekspluatācijā pieņemtas būves drošumu;
 • piedalīties būvvaldē iesniegto būvniecības ieceres dokumentu,  iesniegumu, būvprojektu, teritorijas plānošanas dokumentu izskatīšanā;
 • pārtraukt un apturēt būvdarbus saskaņā ar normatīvo tiesību aktu prasībām.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • otrā līmeņa augstākā izglītība būvniecības vai arhitektūras jomā;
 • patstāvīgas prakses tiesības būvniecības vai arhitektūras jomā – būvspeciālista sertifikāts;
 • jābūt reģistrētam būvinspektoru reģistrā;
 • ne mazāk kā  trīs gadu profesionālā pieredze (vēlama darba pieredze valsts vai pašvaldību iestādē);
 • pieredze darbā ar BIS sistēmu;
 • teicamas digitālās prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • spēja strādāt komandā un izrādīt iniciatīvu.

Mēs piedāvājam:

Pieteikumu, norādot “Būvinspektors”, var iesniegt elektroniski, iesūtot dokumentus elektroniskā pasta adresē: vakances@ropazi.lv līdz 2024.gada 6.maijam.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • motivācijas vēstule;
 •  
 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo 3 gadu  laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas un diploma pielikumu kopijas.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti atlases 2.kārtai.

Par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma. Pārzinis: Ropažu novada pašvaldība, Institūta iela 1A, Ulbroka, Ropažu novads, Stopiņu pagasts.

Ropažu novada pašvaldības
Būvvalde       
Reģ. Nr. 40900037956
aicina darbā
BŪVINSPEKTORA PALĪGU
(profesijas kods 2422 55)

Galvenie amata pienākumi:

 • izskatīt būvinspektoram adresētos dokumentus, sagatavot dokumentāciju, lēmumprojektus;
 • piedalīties Būvniecības likuma prasību ievērošanas kontrolē;
 • piedalīties būvobjektu pieņemšanā ekspluatācijā;
 • kopā ar būvinspektoru piedalīties un pārbaudīt būves un būvlaukumus, kā arī ekspluatācijā pieņemtās būves, kontrolējot atbilstību būvprojektam un normatīvo aktu prasībām,  sagatavot atzinuma projektu par būves pārbaudi;
 • uzturēt un veikt datu aktualizāciju Ropažu novada pašvaldības būvvaldes uzturētajos būvniecības reģistros, būvniecības informācijas sistēmā;
 • izskatīt iesniegumus un sūdzības no juridiskām un fiziskām personām un gatavot atbildes projektus atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajām prasībām;
 • sniegt konsultācijas Būvvaldes darbiniekiem, kā arī nepieciešamo informāciju fiziskām un juridiskām personām, kuras interesējas par būvinspektora kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • veikt ar administratīvo pārkāpumu lietvedību saistīto dokumentu sagatavošanu.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība būvniecības, arhitektūras vai juridiskajā jomā, var būt pēdējo kursu students;
 • vēlama pieredze darbā ar BIS sistēmu;
 • vēlama darba pieredze valsts vai pašvaldību iestādē;
 • teicamas digitālās prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • spēja strādāt komandā, izrādīt iniciatīvu.

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu  (uz nenoteiktu laiku);
 • stabilu atalgojumu 1339,00 EUR pirms nodokļu nomaksas (pēc pārbaudes laika novērtējuma tiks noteikta individuālā mēnešalga, piemērojot individuālās amatalgas izvērtēšanas principus – līdz 1650,00 EUR);
 • darba vietu Ropažu novada pašvaldības būvvaldē, Brīvības gatvē 455, Rīgā;
 • papildatvaļinājumu, papildu brīvdienas, atvaļinājuma pabalstu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika);
 • atbalstu profesionālajā izaugsmē.

Pieteikumu, norādot “Būvinspektora palīgs” var iesniegt elektroniski, iesūtot dokumentus elektroniskā pasta adresē: vakances@ropazi.lv  līdz 2024.gada 6.maijam.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 

 • motivācijas vēstule;
 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo 3 gadu  laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas un diploma pielikumu kopijas;
 • rekomendācijas vēstule (ja ir pieejama).

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti atlases 2.kārtai.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma. Pārzinis Ropažu novada pašvaldība, Institūta iela 1A, Ulbroka, Ropažu novads, Stopiņu pagasts.