Aktualitāte Pašvaldība
celu uzturusana

Iestājoties ziemas laikapstākļiem ir svarīgi zināt, kur vērsties jautājumos par ceļu uzturēšanu un tīrīšanu novadā.

Sniega tīrīšana visā novada teritorijā tiek veikta prioritārā secībā -  vispirms darbi tiek veikti ciematu centru ielās, uz ceļiem, pa kuriem kursē skolēnu autobusi, un kur transportlīdzekļu satiksmes intensitāte ikdienā ir vislielākā.

  • ROPAŽU PAGASTA teritorijā ceļu uzturēšanas darbus ziemas sezonā veic pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Vilkme". Nepieciešamības gadījumā SIA „Vilkme” ceļu uzturēšanas darbu veikšanai novada ciemos piesaista arī citus vietējos uzņēmējus.

SIA „Vilkme” un tās piesaistītie uzņēmēji ar saviem resursiem un darbiniekiem veic pašvaldības ceļu uzturēšanas darbus – sniega tīrīšanu, sniega iekraušanu, sniega izvešanu, ceļu kaisīšanu ar smiltīm, ceļu kaisīšanu ar smilts/sāls maisījumu.

Aicinām ziņot ceļu apsaimniekotājam par ceļu posmiem, kuros stāvoklis ir ārkārtējs, pēc teritoriālā sadalījuma:

  • Ropaži, Augšciems, Villasmuiža – T: 29112049
  • Tumšupe, Podkājas – T:26640271
  • Silakrogs, Gaidas, Gaidas 1, Gaidas 2, Zaķumuiža, Ropaži, Bajāri Kākciems – T: 29456770
  • Mucenieki – T:29330333

Ņemot vērā, ka pašvaldība budžeta līdzekļus drīkst izlietot tikai savu ielu un ceļu uzturēšanai, tad servitūtu un privāto ceļu tīrīšana paliek pašu īpašnieku ziņā. Tāpēc par privāto ceļu tīrīšanu iedzīvotājiem pašiem personīgi jāvienojas ar RN kapitālsabiedrību SIA Vilkmi, zvanot uz telefonu 29433578.

  • STOPIŅU PAGASTĀ ceļu, ielu apsaimniekošanu un uzturēšanu veic PA “Saimnieks”, tālruņi saziņai un papildus informācijai -  67910990; 26563107.
  •  GARKALNES PAGASTA teritorijā ceļu un ielu ziemas ikdienas uzturēšanu veic Pašvaldības SIA “Garkalnes Komunālserviss”. Darbam ir sagatavotas divas pretslīdes materiāla kaisīšanas automašīnas, divi mazie un divi lielie traktori, aprīkoti ar sniega lāpstām. Lielo grants ceļu rievošanai tiks izmantots arī autogreiders.

Lūdzam iedzīvotājus, kam ir tāda iespēja, nenovietot automašīnas stāvēšanai ceļu zonā pa nakti, jo tas ļoti apgrūtina sniega tīrīšanas darbus agrās rīta stundās. Taču vēl lielāks lūgums ir novākt vai nepārprotami marķēt ceļa tuvumā esošus akmeņus, jo, sniega lāpstai tos aizķerot, var tikt nodarīti būtiski bojājumi tehnikai.

Intensīvas snigšanas apstākļos, kad braukšana ir apgrūtināta visā teritorijā, ceļu uzturēšanas tehniskas vadītāji strādā gan naktīs, gan brīvdienās. Ja kāda no ielām Garkalnes pagastā tomēr ir neizbraucama, lūdzam darba dienās laikā no 9:00 līdz 17:00 zvanīt pa tālruni 67998645, mob. 26616679 (var arī rakstīt Whatsup) vai rakstīt e-pastu uz info@garkalnesks.lv, centīsimies operatīvi rast risinājumu.

  • VANGAŽU PILSĒTĀ - Vangažos ielas līdz jauna līguma noslēgšanai tīra un kaisa "Latvijas Autoceļu Uzturētājs". Tālruņi saziņai ar Vangažu pilsētas pārvaldi un papildus informācija -  67995650, 25629232.

Stipras snigšanas laikā iedzīvotājiem jāņem vērā, ka brauktuvju un gājēju ietvju attīrīšana no sniega paprasa nedaudz ilgāku laiku. Aicinām būt saprotošiem, kā arī autovadītājus izvēlēties laika apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu.

celu uzturesana