Ceļi
1

Iestājoties ziemas laikapstākļiem ir svarīgi zināt, kur vērsties jautājumos par ceļu uzturēšanu un tīrīšanu novadā.

Sniega tīrīšana visā novada teritorijā tiek veikta prioritārā secībā, saskaņā ar ceļu un ielu uzturēšanas klasēm*.

ROPAŽU PAGASTA, GARKALNES PAGASTA un VANGAŽU PILSĒTAS teritorijā ceļu un ielu ziemas ikdienas uzturēšanu veic Pašvaldības SIA “Garkalnes Komunālserviss”. Tālruņi un e-pasti saziņai un papildus informācijai par ceļu uzturēšanu:

  • Pašvaldības SIA “Garkalnes Komunālserviss”, tālr. 26616679, 67998645, info@garkalnesks.lv.

STOPIŅU PAGASTĀ ceļu, ielu apsaimniekošanu un uzturēšanu veic PA “Saimnieks”. Tālruņi un e-pasti saziņai un papildus informācijai par ceļu uzturēšanu:

Lūdzam iedzīvotājus, kam ir tāda iespēja, nenovietot automašīnas stāvēšanai ceļu zonā pa nakti, jo tas ļoti apgrūtina sniega tīrīšanas darbus agrās rīta stundās. Taču vēl lielāks lūgums ir novākt vai nepārprotami marķēt ceļa tuvumā esošus akmeņus, jo, sniega lāpstai tos aizķerot, var tikt nodarīti būtiski bojājumi tehnikai.

Stipras snigšanas laikā iedzīvotājiem jāņem vērā, ka brauktuvju un gājēju ietvju attīrīšana no sniega prasa ilgāku laiku. Aicinām būt saprotošiem, kā arī autovadītājus izvēlēties laika apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu.

Lai operatīvi sniegtu informāciju par VSIA "Latvijas Valsts ceļi" pārziņā esošo ceļu stāvokli, lūdzam izmantot VSIA "Latvijas Valsts ceļi" diennakts informatīvo tālruņa līniju 80005555.

* 07.01.2021.Ministru kabinet noteikumi Nr.26, "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli"