Bibliotēkas
1

Jau 14. gadu LIKTA sadarbībā ar Latvijas Digitālo prasmju partnerības partneriem organizē Digitālo nedēļu Latvijā. Šogad - no 24.-28. aprīlim.

Digitālā nedēļa Latvijā tiek organizēta Eiropas Savienības prasmju gada (#EuropeanYearOfSkills) un ALL Digital Weeks 2023 (#ADWeeks2023) ietvaros.

Šogad Digitālajā nedēļā paredzētas šādas tematiskās dienas:

  • 24.aprīlis - Digitālās nedēļas atklāšanas diena;
  • 25.aprīlis - Digitālie rīki un prasmes uzņēmējiem;
  • 26.aprīlis - Digitālās drošības diena;
  • 27.aprīlis - Digitālās prasmes izglītībai;
  • 28.aprīlils - Mediju prasmes un digitālie resursi.

Vangažu pilsētas bibliotēka E-prasmju nedēļas ietvaros no 25. – 27.aprīlim, aicina lasītājus pieteikties individuālai konsultācijai par bibliotēkā pieejamajiem digitālajiem resursiem, to izmantošanu un pielietošanu ikdienā.

 Šogad E-prasmju nedēļas ietvaros primāri tiks sniegts ieskats bibliotēkas e-kataloga un bibliotēkas viedā grāmatu skapja – bibliomāta izmantošanā. Pilnveidosim zināšanas par bibliotēkā pieejamām datubāzēm - letonika.lv, news.lv, 3TD E-grāmatu bibliotēka, u.c. Sniegsim padziļinātāku ieskatu Bibliotēkas elektroniskā kataloga izmantošanā: reģistrācijas priekšrocības, meklēšanas iespējas, izdevumu pasūtīšana, pagarināšana, rezervēšana.

Lai pieteiktos individuālajai konsultācijai, zvanīt 67995502 vai rakstīt uz vangazi.biblioteka@ropazi.lv. E-aktivitātēm līdzi var sekot Bibliotēkas Facebook profilā - @vangazupilsetasbiblioteka.