Jauniešiem Kultūra Projekti
Garkalnes pagasta skolēni piedalījās starptautiskā jauniešu apmaiņas kultūras projektā Itālijā

Šī gada vasaras beigās Kultūras centra “BERĢI” vadītāja Krista Kleina  saņēma uzaicinājumu pārstāvēt Latviju starptautiskā kultūras apmaiņas programmā Itālijā, nelielajā Benevento pilsētiņā. Apdomājot, kā veidot komandu, un kuri vislabāk varētu pārstāvēt Latviju starp sešām citām dalībvalstīm, tika pieņemts lēmums dot iespēju projektā iedalīties 6 talantīgākajiem un rādošākajiem Garkalnes pagasta skolu audzēkņiem. Tā tika izveidota komanda, kuru pārstāvēja 3 jaunieši no Garkalnes vispārizglītojošās mākslas pamatskolas un 3 pārstāvji no Berģu mūzikas un mākslas pamatskolas - kopā seši dalībnieki un grupas līdere Kultūras centra “BERĢI” vadītāja Krista Kleina. 
Projekts norisinājās no 22.oktrobra līdz 31.oktobrim. Kad komanda bija izveidota, sākās darbs pie biļešu meklēšanas un ekonomiski labākā varianta atrašanas. Tas ir viens no projekta uzdevumiem, projekta dalībniekiem pašiem ir jāizplāno - kā visekonomiskāk izlietot projekta piešķirto ceļa nauda. Doties uz Itāliju nolēma no Lietuvas lidostas. Tā, 22.oktobrī agri no rīta, vēl nedaudz samiegojušies satikāmies pie Garkalnes pamatskolas un ar busiņu sākām ceļu uz Lietuvu. No Lietuvas lidojām uz Milānu, un tad no Milānas uz Neapoli. Neapolē mūs silti sagaidīja projekta rīkotāji un vēl daži pārstāvji no citām dalībvalstīm, kuri arī nesen bija ielidojuši. Un tā mūsu kopīgais piedzīvojums Itālijā varēja sākties. (Krista Kleina)

Nākamajā rītā, atverot acis, pavērās brīnišķīgs skats uz kalniem, Benevento pilsētu. Pirmo projekta dienu sākām ar dažādām iepazīšanās aktivitātēm, bija jānosauc savs vārds, intereses, ko vēlētos iemācīties šajā projektā. Pirmajā dienā bijām nedaudz nobijušies, kas būs jādara un kā mums ies, bet ar katru dienu pārliecinājāmies, ka protam daudz labāk kontaktēties ar svešiem cilvēkiem, turklāt angļu valodā, nebaidāmies no kļūdām un citu cilvēku viedokļiem. Katrā dienā bija kaut kas jauns un interesants - žonglēšanas meistarklase, burbuļpūšanas šķidruma pagatavošana, vingrinājumi saistīti ar teātri, aktiermākslu. Nodarbības pasniedza projekta vadītāji, taču interesantākais bija tas, ka vienu dienu 3 dalībnieki bija izdomājuši, ka viņi varētu pamēģināt pasniegt šīs meistarklases, viņiem patiesi sanāca! (Liene Vasile)

Pirms projekta mums bija uzdevums katrai valstij sagatavot kultūras vakaru - parādīt savas tradīcijas, tradicionālos ēdienus, pastāstīt arī nedaudz par vēsturi. Mums tas lieliski izdevās, vislabākais mums šķita turku vakars - tas bija pārdomāts, neierasts un aizraujošs.  (Annija Dāvidsone)

Visspilgtāk atmiņā man ir palicis viss kopā pavadītais laiks, ar savu komandu, un citiem, piedaloties dažādās aktivitātēs, mūzikas, teātra, un citās. Iemācījos labāk komunicēt angļu valodā, un žonglēt ar svaru bumbām. (Artis )
Šajā projekta ieguvu daudz jaunu draugu, kā arī šis projekts man ļoti palīdzēja “izkāpt” no savas komforta zonas.  Uzzināju dažādus  faktus par citām kultūrām, kas palīdzēja man kļūt atvērtākai un iegūt jaunu pieredzi. (Līna Aveniņa)

Garkalnes pagasta skolēni piedalījās starptautiskā jauniešu apmaiņas kultūras projektā Itālijā

Attēlā: Garkalnes pagasta skolēni vada radošās darbnīcas.

Noteikti iesaku citiem piedalīties šāda veida projektos, tā ir jauna pieredze un iespēja iepazīties ar citu pasaules valstu cilvēkiem. Ieguvu labāku pieredzi ceļošanā un neaizmirstamas atmiņas kopā ar komandu, un citu valstu cilvēkiem. (Roberts Lielbārdis)

Šis projekts mums deva neskaitāmas atmiņas, emocijas, brīžus, ko nekad neaizmirsīsim, cilvēkus, kurus varbūt nekad vairs nesatiksim, bet vienmēr atcerēsimies, prasmes, ko pielietosim nākotnē. Esam ļoti pateicīgi un priecīgi, ka tieši mūs izvēlējās šim braucienam! Paldies skolu direktoriem Laimnesim Bruģim un Ilzei Briņķei, mūsu skolotajām un projekta koordinatorei Kristai Kleinai! (Lūkass Jānis Misāns)

Informāciju sagatavoja autoru kolektīvs: KC “Berģi” vadītāja Krista Kleina, un projekta dalībnieki Liene Vasile, Annija Dāvidsone, Artis, Līna Aveniņa, Roberts Lielbārdis, Lūkass Jānis Misāns.