Vide
1

Ropažu novada pašvaldības dome 2022.gada 20.aprīļa sēdē atbalstīja nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ropažu novada administratīvajā teritorijā. Jau šobrīd pašvaldībā ir spēkā saistošie noteikumi, kas nosaka aizliegumu audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus Stopiņu un Garkalnes pagastu, un Vangažu pilsētas teritorijā. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu nepieciešams izstrādāt vienotu pieeju un apstiprināt jaunus saistošos noteikumus “Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Ropažu novadā”.

Iedzīvotāji ir aicināti izteikt savus priekšlikumus vai iebildumus nodomam noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai visā Ropažu novada administratīvajā teritorijā. Priekšlikumi vai iebildumi jāiesniedz līdz 2022. gada 7.jūlijam (ieskaitot), sūtot tos  elektroniski uz e-pasta adresi novada.dome@ropazi.lv, iesniedzot klātienē kādā no Ropažu novada pašvaldības klientu apkalpošanos centriem vai Ropažu novada pašvaldības pagastu pārvaldēs. Iebildumu neiesniegšana noteiktajā termiņā uzskatāma par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.

Saistošie noteikumi tiks izstrādāti atbilstoši Ģenētiski modificēto organismu aprites likumam, kura mērķis ir panākt augstu drošību visos ģenētiski modificēto organismu aprites posmos, lai novērstu to negatīvu ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību vai vidi, saglabātu bioloģisko daudzveidību, veicinātu ilgtspējīgas lauksaimniecības un biotehnoloģijas attīstību, arī ģenētiski modificēto kultūraugu pastāvēšanu līdztekus bioloģiskajai un konvencionālajai lauksaimniecībai.