Projekti Vide Aktualitāte
1

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA) ir izsludinājusi atklātas projektu iesniegumu atlases pirmo uzsaukumu Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.6. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas” (turpmāk – pasākums), atklātai projektu atlasei, kurā paredzēts atbalsts dzīvojamo māju pieslēgšanai efektīvām centralizētajām pilsētu siltumapgādes sistēmām. Paziņojums par atklāto projektu atlasi š.g. 26. maijā publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Pasākuma mērķis ir samazināt gaisa piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, aizstājot mājsaimniecību sektora dzīvojamās mājās siltumapgādē izmantotās sadedzināšanas iekārtas, uzlabojot individuālo siltumapgādes sistēmu efektivitāti, ieviešot siltumapgādes iekārtas un tehnoloģijas, kas būtiski samazina gaisa piesārņojumu, tai skaitā dzīvojamās mājas pieslēdzot efektīvām centralizētajām pilsētu siltumapgādes sistēmām, kas ir pirmā uzsaukuma mērķis. Pasākuma mērķa grupa ir valstspilsētu un novadu pilsētu iedzīvotāji, mājsaimniecības un sabiedriskā siltumapgādes pakalpojuma sniedzēji. Projektu īstenošanai pieejamais finansējums pirmajā uzsaukumā ir vismaz 3 157 895 euro, tai skaitā ERAF finansējums – 3 000 000 euro un privātais finansējums – vismaz 157 895 euro. Atbalsts pasākuma ietvaros tiek sniegts granta veidā. Projektu iesniegumu atlases pirmā uzsaukuma projektu iesniegumu pieņemšana par pieslēgumu izveidi centralizētajām siltumapgādes sistēmām notiks no 2023. gada 26. maija līdz 2023. gada 25. jūlijam (ieskaitot). Pasākuma ietvaros projektus jāīsteno 24 mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2025. gada 31. decembrim. Projektu iesniegumu atlasi un līgumu slēgšanu nodrošinās CFLA.

Vairāk par projektu konkursu lasīt CFLA tīmekļa vietnē ŠEIT

1