1

Informatīvo ziņojumu par lokālplānojuma, kas groza Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojumu zemes vienībā Kaudzīšu iela 45, Kaudzīšu iela 49, “Mazkalsoni” un zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8096 007 0080, 8096 007 0121, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, apstiprināšanu lasīt zemāk: