Uzņēmējdarbība
1

Labklājības ministrija kopā ar biedrību "Reach for Change Latvia" 23. maijā plkst. 14.00 – 15.30 LIAA Ogres biznesa inkubatorā, Brīvības ielā 32, Ogrē ielūdz Jūs uz interaktīvo darbnīcu:

“Kā varu palielināt savas uzņēmējdarbības pozitīvo ietekmi uz sabiedrību un vidi?”

Darbnīcā diskutēsim par sociālās uzņēmējdarbības un sociālās ekonomikas tēmām un to, kā šīs idejas var integrēt tradicionālajā uzņēmējdarbībā.

14.00 – 14.30 Informatīvā daļa

  • ievadinformācija par sociālo ekonomiku un sociālo uzņēmējdarbību;
  • sociālās ekonomikas nozīme;
  • iespējas sociālās uzņēmējdarbības sektorā (uzsvars uz ES Sociālās ekonomikas rīcības plānu)
  • iespējamie ieguvumi biznesam, pievēršoties / sadarbojoties ar sociālās uzņēmējdarbības sektoru.

14.30 – 15.50 Interaktīvā daļa

  • Darbs pāros vai mazās grupās: iespējamie ieguvumi biznesam, pievēršoties / sadarbojoties ar sociālās uzņēmējdarbības sektoru. Seko ideju prezentēšana un kopīga diskusija. 

Reģistrācija darbnīcai līdz 22. maijam ŠEIT

Pasākums tiek organizēts Labklājības ministrijas sociālās uzņēmējdarbības aktivitāšu cikla “Attīstām sociālo uzņēmējdarbību kopā!” ietvaros.

Vairāk informācijas:
ogre@liaa.gov.lv
+371 62400902
LIAA biznesa inkubatori tiek finansēti projekta ERAF "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" laikā.