Projekti Uzņēmējdarbība
1
leader_logo

Stopiņu pagastā Rumbulas ciemā tiek īstenots Stopiņu Salaspils Partnerības atbalstīts LEADER projekts “Jauna zīmola dibināšana ar mērķi radīt jaunu produktu, to realizēšanai tirgū, kvalitatīvu darba apstākļu un daba vietu radīšanai”. 

1

Projekta rezultātā ir dibināts jauns zīmols “SEV”, tiek radīti jauni produkti - pilnas apdrukas dabīga auduma apģērbi, mājas dekori un apdrukas audumi, tiek sagatavota jauna interneta tirdzniecības platforma www.sev.lv,  radīti kvalitatīvi darba apstākļi un darbavietas, kas paaugstina lauku teritorijas iedzīvotāju konkurētspēju un dzīves kvalitāti.
Projekts (Nr. 22-04-AL25-A019.2105-000002) īstenots ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu, atklāta projektu konkursa Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņ
ā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.1 "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" ietvaros.

Projekta ietvaros tika veikti vairāki ieguldījumi, t.sk. lielformāta auduma tiešās drukas digitālā printera, rūpniecisko šūšanas mašīnu un citu pamatlīdzekļu iegāde. Projekta investīcijas veidoja, gan privātais finansējums, gan ELFLA fonda publiskā finansējuma atbalsts (21 000 eiro apmērā). 

2022. gada sākumā Biedrības "Stopiņu un Salaspils Partnerības" izsludinātā projektu pieņemšanas 8. kārta devusi iespēju diviem Stopiņu pagasta iedzīvotājiem iespēju saskatīt jaunas idejas īstenošanu, kā rezultātā tika sagatavots biznesa plāns un projekta pieteikums. Ideja balstās uz digitālā laikmeta iespējām, kur digitālu attēlu pieejamība ir neierobežota ikvienam indivīdam, vienlaicīgi laikmeta tendence norāda uz sev dabai saudzīgu un ekoloģisku materiālu izmatošanu. Šīs divas vērtības virza Projekta jaunu produktu attīstību – uz ekoloģiskas kokvilnas auduma ar jebkādu sev izvēlētu / radītu attēlu apdrukāts apģērbs vai tekstila mājas dekors, savukārt  mājdarbniecēm un apģērbu izgatavotājiem – ar attēlu un lekāliem izdrukāti dabīgi audumi.

Projekta autori 2022. gada otrajā pusē, papildinot esošos ieguldījumus, ir noslēguši līgumu arī ar LIAA par ERAF fonda atbalstu SAM pasākuma 3.2.1.2 “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, mājas lapas un mārketinga pasākumu īstenošanai.

1