Bibliotēkas Kultūra
Blaumanis 160

No 2.janvāra līdz 31.janvārim - Izstāde  "Latviešu rakstniekam Rūdolfam Blaumanim – 160" 

“Dod savu mīļo roku,
Uz augšu acis vērs,
Raug tur to debestiņu-
Tā mūsu laime mirdz..”
/Rūdolfs Blaumanis/

2023. gada 1. janvārī apritēs 160 gadi, kopš dzimis latviešu  prozaiķis, dramaturgs un žurnālists Rūdolfs Blaumanis, par kuru literatūrzinātniece Līvija Volkova teikusi: “Dramaturgs vai, man labāk patīk teikt, dramatiķis, jo viņš pats ir teicis: “Es esmu dzimis dramatiķis.”  Mazāk minēts, ka brīnišķīgs dzejnieks, turklāt ar apbrīnojami plašu diapazonu, sākot no mīlas lirikas, beidzot ar humoru, satīru, pat sarkasmu. Literatūras kritiķis, un kaut gan nekur nav apkopojis savus teorētiskos uzskatus, no viņa vēstulēm tos var izvilkt. Tātad literatūrteorētiķis.”

Izstādē eksponētas bibliotēkas krājumā esošā rakstnieka daiļrade un biogrāfija.

Vairāk informācijas bibliotēkas Facebook profilā: https://www.facebook.com/photo/?fbid=490537033190040&set=a.414315880812156