Bibliotēkas
1

Aktivitātes un pasākumi:

 • 1. - 18. janvāris  “Sniegpārsliņas deja” Pirmsskolas bērnu radošo darbu izstāde.
1
 •  23. janvāris. Informatīvi izglītojošā nodarbība  pirmsskolas bērniem “Ziemas detektīvi” (sadarbība ar sk.L.Brizgu)

 

1
 • 25. janvāris. Bērnu žūrijas 2023 grāmatu ekspertu tikšanās (dažādas aktivitātes bērniem).
1
 •  1. - 31. janvāris.  Starptautiskā eTwinning projekta “ People with History” aktivitātes pusaužiem (īsi video skeči par savu valsti, prezentācija par vēsturiskām personībām, pasaules interesantākie izgudrojumi).
1
 • 1. - 31. janvāris. Starptautiskā eTwinning projekta “GameWorld Explorers” jaunas komandas izveide, projekta netiķete, iepazīšanās aktivitātes ar partneriem.
1
 • 1. - 31.janvāris

Aizmāršīgo lasītāju mēnesis. No 2024.gada 1. līdz 31.janvārim Vangažu pilsētas bibliotēka aicina nodot saņemtās, bet laikā nenodotās grāmatas, lasītājam nemaksājot kavējuma naudu.   

Vēršam uzmanību, ka paņemtās grāmatas iespējams nodot arī bibliomātā (atrodas pie bibliotēkas ārdurvīm). Ja grāmata pazaudēta vai sabojāta, tad to var aizstāt ar līdzvērtīgu izdevumu. 

Vēršamies pie mūsu lasītājiem ar aicinājumu nodot bibliotēkā paņemtās un laikā nenodotās grāmatas, nesatraucoties par kavējuma naudas maksāšanu. Katram ikdienas steigā var gadīties aizmirst, ka laikus jāpagarina izmantošanas termiņš un jānodod paņemtās grāmatas bibliotēkā. Gaidām ikvienu, kurš apzinās, ka ir kļuvis par bibliotēkas „parādnieku”, bet īpaši gribam uzrunāt tos lasītājus, pie kuriem bibliotēkas grāmatas ir aizkavējušās mēnešiem. Kamēr „aizmāršīgais” lasītājs tās vienkārši tur savā plauktā, grāmatas nav pieejamas kādam citam lasītājam.

 • 15. - 31.janvāris

Literatūras izstāde  “2023. gada lasītāko grāmatu Top 10" 

Kā vienmēr, gada sākumā esam apkopojuši vienuviet lasītākās grāmatas  gan pieaugušajiem, gan bērniem un jauniešiem kategorijās: 

 • Top 10 latviešu autoru darbi 
 • Top 10 ārzemju autoru darbi latviešu valodā 
 • Top 10 ārzemju autoru darbi svešvalodā 
 • Top 10 nozaru literatūra