Kultūra
1

2023.gada 11.martā Ropažu Kultūras centrā TLMS “Madaras” rokdarbnieces uzņēma čaklās meistares no dažādiem novadiem, kas pārstāvēja Saulkrastu “Krustaines”, Siguldas “Madaras”, Suntažu “Spangas”, Mālpils “Urgas” un Ogres “Kamolīti”. Muzikāli pasākumu kuplināja Ropažu Kultūras centra senioru ansamblis “Sarma”.

Šāda tikšanās jau mums ir tradicionāla. Tā saista dalībnieces ar iespēju iepazīties ar kolēģu veikumu, redzēt, kā un ko dara kaimiņu novados. Improvizēto izstāžu eksponātus atļauts apskatīt, aptaustīt, pat uzvilkt mugurā un, protams, noskaidrot darbu veikšanas paņēmienus. Gadu no gada (nu jau piekto gadu) papildinām savu ideju “pūru” ar pasākumā noskatītajiem jauniem darbiem.

Šoreiz mēs pieminējām ar klusuma brīdi divas lieliskas meistares, kuru rokdarbu pavediens aprāvās aizgājušajā periodā – Saulkrastu “Krustaiņu” vadītāju Gunu Lāčaunieci un Ropažu “Madaru” vadītāju Astrīdu Alksni.  Mūsu turpmākie krāsainie darbi būs brīnišķīgs viņu sapņu piepildījums. Mēs – Ropažu “Madaras” jau esam paguvušas piedalīties darbu atlasēs Dziesmu svētku tautas lietišķās mākslas izstādei “Mēs” un tērpu skatei “Radošais nemiers”, esam izcīnījušas tiesības pirmo reizi pārstāvēt Ropažu Kultūras centra rokdarbnieces abos nozīmīgajos notikumos. Tas bija viens no Astrīdas sapņiem un viņas aizsākto iniciatīvu šogad realizējām līdz galam kopā ar Ropažu KC vadības fantastisku atbalstu.

Mums – “Madarām” šogad gaidāmi vēl daudzi interesantiem pasākumi. 1.aprīlī – pasākums “Satiec savu meistaru”, kurā reljefā tamborējuma meistarklasi vadīs Baiba Lukaševiča; 17.jūnijā Vispasaules publiskās adīšanas dienai arī Ropažos būs veltītas dažādas  kopīgas nodarbības; jūlijā jāgatavo darbi Mākslas un amatniecības izstādei “Dievs” no izstāžu triādes “Dievs. Daba. Darbs.” Smiltenes novada Mēru muižā; oktobra sākumā - mūsu gadskārtējā rudens izstāde, veltīta Starptautiskajai senioru dienai.

Vēlreiz gribu pateikties Ropažu KC vadībai un darbiniekiem par atbalstu visos mūsu pasākumos. Ceru uz Ropažu iedzīvotāju atsaucību, apmeklējot mūsu darbu izstādes. Gaidām savā pulciņā visas čaklo roku īpašnieces.