Bibliotēkas
1

Svinam Bibliotēku nedēļu, šogad tā norisinās no  17. līdz 23. aprīlim. Uz  bibliotekāro nodarbību “Kur slēpjas bibliotēkas spēks” bija ieradušies Vangažu vidusskolas 3.a klase ar skolotāju Ingrīdu Andersoni.

Kopīgi uzzinājām, kā var kļūt par bibliotēkas lasītāju, kā saņemt un izmantot lasītāja karti. Iepazinām bibliotēkas darbības principus, kurus var raksturot kā 3 “i”  - informācija, izglītība un izklaide.   Izrunājām noteikumus un secinājām, ka, lai bibliotēkas apmeklējums būtu lietderīgs un patīkams, ir jāiegaumē 3 “n” – Netraucē, Nebojā un Nekavē.

Aplūkojām bibliotēkas izvietojumu un devāmies uz bērnu un jauniešu grāmatu zonu. Bērni uzzināja, ka šeit grāmatas izvietotas atbilstoši 3 vecuma grupām: pirmsskola, 1.-4.klase, 5.-9.klase.  Aplūkojām plauktu un grāmatu izvietojumu, noskaidrojām, ka grāmatas plauktā tiek kārtotas alfabētiskā secībā pēc autora uzvārda. Bērni iejutās grāmatu autoru lomā un izpētīja, kur plauktā tiktu novietotas viņu sarakstītās grāmatas.

Kopīgi aplūkojām arī bērnu nozares grāmatu plauktu, kurā katrs atrada sev interesējošas tēmas: ģeogrāfija, tehnoloģijas, sports, māksla u.c. Pēc cītīgas izpētes un salīdzināšanas sarunājām ar bērniem, ka aplūkotās grāmatas netiek liktas atpakaļ plauktos, bet novietotas uz galda vai virs plaukta, jo pareizajā vietā neatlikta grāmata ir pazudusi grāmata.  Bērnus pārsteidza šīs profesijas mūsdienīgā kompetence: datu bāzes, skenēšana, printēšana, informācijas meklēšana, dokumentu digitalizēšana, pasākumu/nodarbību vadīšana, izstāžu/ekskursiju organizēšana, tikšanās ar interesantām personībām u.c.

Noslēgumā bērni iepazinās ar profesiju “Bibliotekārs” un noskaidroja, ka tā ir ļoti sena. Kad vēl nebija izgudrots papīrs, agrāk rakstīja uz māla plāksnītēm. Aplūkojām vienu no senākajām bibliotēkām pasaules vēsturē - Asīrijas valdnieka Ašurbanipala (685. - 627. g. p.m.ē.) izveidoto Ašurbanipala bibliotēku Nīnivē. Diskutējām par bibliotekāra funkcijām un pienākumiem un citiem aspektiem. Smieklīgi un interesanti šķita stereotipi par bibliotekāru, ko citi domā par šo profesiju: sēž un lasa grāmatas, spēlē spēles, …

Kopīgi piedalījāmies fotosesijā ar grāmatu. Mēģinājām “saplūst” vienā veselā ar grāmatām #bookface (#grāmatsejas) izaicinājumā! (“Bookface” ietver sejas vai ķermeņa stratēģisku novietošanu līdzās grāmatas vākam, veidojot vienotu tēlu.)

Esam bezgala priecīgi, ka mūsu jaunatne ir tik zinātkāra un atraktīva! Paldies Vangažu vidusskolas 3. a klasei un skolotājai Ingrīdai Andersonei par dalību!

Ja šaubāties, dodieties uz bibliotēku” Dž.K. Roulinga.

Esat visi laipni gaidīti bibliotēkā!

Vangažu pilsētas bibliotēka

vangazi.biblioteka [at] ropazi.lv