Bibliotēkas
1

 

Vai tu zini, kas tas ir? Divas nūjas, divas kūjas, stabulīte pakaļā? Sākumskolas bērni ātri atminēja šo mīklu. Tā ir PELE!

Šodien Vangažu pilsētas bibliotēkā viesojās Vangažu vidusskolas 3.a klases bērni ar sk.Olgu Sutu. Mēs kopā lasījām Bērnu žūrijas 2023 grāmatu R.Svaža “Pelesdēls Gudrinieks”. Mums kopā bija ļoti jautri. Bērni piedalījās dažādās aktivitātēs:

  • Minēja mīklas
  • Prognozēja ticējumu turpinājumu
  • Vārdu darināšana + salikteņi
  • Atšifrēja frazeoloģismus
  • Laboja kļūdas ielūgumā
  • Darbojās elektroniskajā vārdnīcā e-pupa.lv
  • Digitālais uzdevums (menti.com) – ko tu zini par pelēm?
  • Sacerēja savu pasaku pēc grāmatas attēliem
  • Skaļi lasījām R.Svažas grāmatu “Pelesdēls Gudrinieks”

Paldies Vangažu vidusskolas 3.a klases bērniem un skolotājai Olgai Sutai par aktīvo darbošanos.

Svarīgi ir zināt nevis to, kas ir, bet to, kas noder”. /Ruso/

Nodarbības aktivitātes ir apkopotas video: https://www.youtube.com/watch?v=C1LOqoyPhu4