Uzņēmējdarbība
Laukiem Būt 2021

Jau desmito gadu SIA ‘Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Pierīgas konsultāciju birojs’ savā darbības teritorijā (Siguldas, Krimuldas, Mālpils, Ropažu, Sējas, Inčukalna, Garkalnes, Ādažu, Carnikavas, Garkalnes, Stopiņu, Mārupes, Ķekavas, Olaines, Babītes novados) aicina interesentus piedalīties aktivitātē ‘Laukiem Būt’.

Aktivitāte ietver: 1) Informatīvo dienu; 2) 5 dienu mācības; 3) Individuālu sadarbību ar konsultantiem sava biznesa plāna veidošanā; 4) dalību konkursā ar naudas balvām.

Aktivitātes mērķis ir jauniešu vecumā no 18-40 gadiem aktivizēšana laukos, to kompetenču attīstība, un iesaistīšana lauku uzņēmējdarbības un sabiedriskās dzīves attīstīšanā un veidošanā.

Pierīgas interesentiem aktivitātes informatīvā diena 15.10.2020. plkst.10:00, ‘Hotel Zeit’ telpās (Līgatne), klātienē. Pieteikšanās līdz 12.10.2021., e-pastā: sigulda@llkc.lv.

Informatīvās dienas ietvaros:

1.    Informācija par mācībām un konkursu ‘Laukiem Būt’

2.    Iespēja pieteikties mācībām un vēlāk konkursam

3.    Tikšanās vizītes Cēsu novadā ar iepriekšējo gadu ‘Laukiem Būt’ veiksmīgiem dalībniekiem viņu uzņēmējdarbības vidē (kopīga pārvietošanā katra individuālā a/m).

Klātienes apmeklējums personām ar sadarbspējīgu COVID19 apliecinājumu. Nodrošinām interesentus ar testa materiāliem COVID19 analīžu veikšanai pirms 15.10.2021., iepriekš piesakoties līdz 12.10.2021.


Par pasākumu aktuālā informācija ir pieejama: www.laukutikls.lv (uzņēmējdarbība-jaunieši) jeb Facebook: @LLKCpieriga”

Kristīne Ragaine-Volnianko