Bibliotēkas
1

Vangažu pilsētas bibliotēkā ir apskatāma vangažnieces Enijas Brizgas personālizstāde “ Raibu raibais iesākums” līdz 15. decembrim.

Enija ir pabeigusi Vangažu Mūzikas un mākslas skolu un šobrīd mācās Vangažu vidusskolas 8.klasē. Tur viņa iepazina dažādus mākslas veidus, materiālus, attīstīja savas radošās prasmes. Lielu paldies saka savām skolotājām : Ingūna Linde  (kompozīcija un gleznošana), Irēna Olekša (zīmēšana un mākslas valodas pamati) un Marija Vītola (darbs materiālā, keramikas veidošana). Enija saka: “ Tā ir tikai maza daļiņa, ko es zinu, un man vēl daudz ko vajag mācīties, izmēģināt. Varbūt nākotnē es atradīšu sev noteiktu stilu, kurā darbošos, bet pagaidām es pilnveidoju sevi, vadoties pēc sajūtām”.

Priecājamies par jauniešiem, kas savu brīvo laiku pavada piepildītu ar mākslas pasaules izaicinājumiem, kas pārsteidz ikvienu. “Māksla nepazīst vecuma – tā ir mūžīga rītausma” /E.Grīgs/

Enijai vēl nav noteikta zīmēšanas stila, šobrīd patīk izmēģināt visu. Labprātāk savus darbus viņa veic ar krāsainiem zīmuļiem. Viņas darbi ir atkarīgi no garastāvokļa un cilvēkiem, kam tie ir paredzēti. Enijai patīk apmeklēt mākslinieku izstādes, pētīt tehnikas, stilus un krāsas, un tā rodas idejas saviem darbiem. “Mākslas uzdevums ir saviļņot sirdis” /Helvēcijs/

Novēlam Enijai droši turpināt savus iesāktos soļus Mākslas pasaulē un neapstāties pie sasniegtā!